2019-12-02 06:35Pressmeddelande

Årstafrun under 40 år med mat, hushållning och ekonomi

Omslaget för boken "Hushållning och värdskap hos Årstafrun"Omslaget för boken "Hushållning och värdskap hos Årstafrun"

Ny bok: Hushållning och värdskap hos Årstafrun. Märta Helena Reenstiernas dagböcker ur ett gastronomiskt och ekonom-historiskt perspektiv 

Årstafrun, Märta Helena Reenstierna, förde mellan åren 1793–1839 dagbok över allt stort och smått som hände i hennes liv på Årsta herrgård. Hennes idag transkriberade dagböckerna utgör ca 5 000 sidor och är en mycket viktig källa till kunskap om Sverige under den tiden.

I boken utforskar författaren materialet ur två frågeställningar: Hur såg arbetet ut för Årstafrun för att ekonomin och utvecklingen skulle vara så stadig som möjligt? Hur såg hennes egen hushållning och gastronomi ut?

Frågorna besvaras med ett tvärvetenskapligt fokus på historia, gastronomi och ekonomi. Boken behandlar trädgård, jordbruk, djurhållning och mat och dryck men även makens sjukdomsperiod. För att få en djupare förståelse för Årstafruns vardag kompletteras dagböckerna med ekonomi och samtida kokböcker. De ger insikt i de tekniker som låg bakom hennes favoritmaträtter.

Författaren Ulrica Söderlind är fil.dr i ekonomisk historia och arbetar i dag som lektor vid Restauranghögskolan vid Umeå universitet. Hon har publicerat närmare 80 vetenskapliga och populärvetenskapliga verk som sträcker sig över olika tidsepoker och geografiska områden inom både gastronomi och ekonomisk historia.

Titel: Hushållning och värdskap hos Årstafrun
Författare: Ulrica Söderlind
Släppdatum: 2019-12-06
ISBN: 978-91-87439-60-5Om Roos & Tegnér

Universus Academic Press är en del av Roos & Tegnér AB och arbetar med kvalificerad akademisk utgivning. Vår utgivning har en tydlig akademisk profil och vänder sig i första hand till de som är intresserade av aktuell forskning. Vi samarbetar med forskare i hela Sverige och ger ut antologier, avhandlingsserier, debattböcker, forskningsrapporter, kurslitteratur, tidskrifter, doktorsavhandlingar och skriftserier på alla språk.

Kontaktpersoner

Christer Isell
Förläggare
Christer Isell
Malin Tenghamn
Administration & Ekonomi
Malin Tenghamn