2021-03-24 08:00Pressmeddelande

Boken som gör att mångfald inte bara stannar vid fina ord

Många organisationer satsar mycket på sitt mångfaldsarbete – men utan att få alla de positiva effekter de hade förväntat sig. Snarare kan det bli tvärtom - att man motverkar inkludering av mångfald. I Mångfaldsparadoxen skriver Sofia Falk utifrån sina erfarenheter som konsult för över hundra globala företag om utmaningarna med mångfald och ger tipsen för hur man lyckas.

— Det här är en interaktiv handbok som kan hjälpa verksamheten att bli mer inkluderande. Man kommer att få gemensamma referensramar kring begreppen mångfald och inkludering och lära sig att identifiera fallgroparna i sättet man arbetar – de som gör att man, tro det eller ej, motverkar inkludering av mångfald. Fokuserar man enbart på mångfald blir det lätt fel. Om man istället fokuserar på inkludering, det vill säga ökar delaktighet och inflytande för kollegor, samarbetspartners, kunder och andra intressenter, kan man snart dra nytta av all den mångfald man behöver i organisationen, säger Sofia Falk.

Många organisationer har orimligt höga förväntningar på att mångfald ska vara enkelt att införa. Mer mångfald, och ett större engagemang för mångfald, skulle ju göra organisationen bättre, starkare, snabbare och mer kompetent – men resultaten uteblev. Detta trots att såväl forskning som statistik så tydligt visar att mångfald är bra för verksamheten. Men allt löser sig inte bara för att man sätter procentuella mål för andelen kvinnor på koncernledningsnivå eller strävar efter att få in fler etniciteter i organisationen. Som det så ofta är med forskning och statistik är det lätt att feltolka resultaten. Mångfald för mångfaldens skull skapar inte värde. Det som skapar värde är när vi inkluderar den mångfalden, det är själva inkluderingen som är nyckeln. 

Utformad som en lösningsfokuserad studiecirkel över 5–10 veckor med en avslutande workshop blir den här boken det konkreta verktyg som alla arbetsgrupper kan använda för att på riktigt frigöra potentialen i mångfaldsarbetet. Genom individuella och gemensamma övningar får gruppen en plattform för att skapa en konkret och realistisk handlingsplan anpassad efter den egna verkligheten. Det handlar om att identifiera i vilka processer och situationer man har mest att vinna på att öka inkluderingen av mångfald, att skapa egna så kallade inkluderingsrutiner, sätta konkreta mål och uppföljningsrutiner.

"Magin sker när en mångfald av tankegångar, angreppssätt och slutledningsförmågor får inverka på hur vi förhåller oss till våra kollegor, kunder och andra intressenter. Det är en mångfald av perspektiv, inte kön eller ålder i sig, som ökar möjligheterna för en arbetsgrupp att värdera information, göra rimliga bedömningar, forma välgrundade åsikter – och fatta kloka beslut."
— ur boken.

Sofia Falk har under de senaste 15 åren hjälpt över hundra globala företag och organisationer världen över att använda mångfald och inkludering som ett verktyg för att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Hon har varit rådgivare för FN, OECD och Sveriges regering och benämnts allt från One of the iconic innovative trailblazers of the decade till En av Sveriges bråkigaste kvinnor. 

 

Boken släpps den 9 april 2021. 

 


Om Roos & Tegnér

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. När vi beskriver oss själva använder vi ofta ord som personliga, flexibla, utmanade och moderna. Våra författare är spridda över Sverige och våra utgivningsområden är främst trädgård, affärslitteratur, resor, pyskologi, ekonomi, inredning, personlig utveckling, biografier och humor.

Kontaktpersoner

Rebecca Törnroos
Presskontakt
Rebecca Törnroos