2020-04-22 05:30Pressmeddelande

Det mänskliga samspelet vitalt för handlingsstarka organisationer - även på distans

Bokomslag: HandlingsstarkBokomslag: Handlingsstark

Under kriser blir det mänskliga samspelet viktigare än någonsin, både för individen, företagen och samhället. Utan samverkan och gemensamma mål skapas en spiral av negativt tänkande som påverkar produktivitet, innovationskraft och viktigast av allt – vår hälsa. Med boken Handlingsstark vill författaren Joakim Ahlström ge ledare kunskap och verktyg för att utveckla handlingsstarka organisationer där alla kommer till sin rätt - framförallt i tider av osäkerhet och stora gemensamma utmaningar.

— Att kräva stort engagemang och hög produktivitet från sina medarbetare i en kris är verkningslöst. Graden av engagemang är en indikator på hur vi människor mår, och just nu känner sig många pressade och stressade. Vägen till ökat engagemang går nu, som alltid, via det  mänskliga samspelet, våra gemensamma syften och det stöd vi ger varandra. För att värna fortsatt arbetslust och god psykisk hälsa måste arbetsledare fokusera på just det. Att hitta mening i tillvaron och samverka för gemensam framgång är alltid otroligt viktigt, men kanske extra viktigt nu i dessa tider av distansering, säger Joakim Ahlström.

Den vassaste strategin, den senaste teknologin och de smartaste checklistorna i all ära, men det som är absolut viktigast för långsiktig framgång i en verksamhet är den mänskliga faktorn och det mänskliga samspelet. Joakim Ahlström ger i sin bok nya perspektiv på vad engagemang är och handfasta redskap för att öka organisationens handlingskraft. Bokens förhållningssätt och metoder, som utgår från världsledande experters och forskares slutsatser, har visat sig ge önskad effekt oberoende av kultur, situation och sammanhang.  

"Förvisso är engagemang smittsamt, men att se det som ett bränsle vi vid behov ska kunna plocka fram och skyffla in i ugnen för att hålla maskineriet igång är ungefär lika konstruktivt som att tro att det enda sättet att tända en eld är med tankekraft. Engagemang som en konsekvens av att en kollega, kompis eller förälder uppmanar oss att ‘komma igen’ och ‘visa lite engagemang’ är högst osannolikt. Det är mer konstruktivt att se engagemang som en effekt av att vi känner oss trygga med obehindrad tillgång till våra förmågor i en meningsfull tillvaro."

— ur boken 

Joakim Ahlström är vd för Real8 Consulting Group och en internationellt erkänd pionjär inom ledarskap och kraftfull samverkan. Han är författare till bl.a. How to Succeed with Continuous Improvement (2014) och SUCKCESS — Free from Fear, Full of Power (2018). Som organisationscoach har Joakim hjälpt företag som Coca-Cola, Volvo, Ericsson och Ikea att nå hållbar resultatförbättring genom att utveckla en handlingsstark organisation.

 


Om Roos & Tegnér

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. När vi beskriver oss själva använder vi ofta ord som personliga, flexibla, utmanade och moderna. Våra författare är spridda över Sverige och våra utgivningsområden är främst trädgård, affärslitteratur, resor, pyskologi, ekonomi, inredning, personlig utveckling, biografier och humor.

Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén