2019-10-03 05:30Pressmeddelande

Ny bok om hur man kombinerar filosofi och terapi för att behandla psykisk ohälsa

Bokomslag: Filosofi som terapi Bokomslag: Filosofi som terapi

Genom att korsbefrukta flertusenårig filosofi med moderna terapeutiska metoder, kan man försöka lösa problem som vi människor har haft sedan urminnes tider - trots att problemen har utvecklats och moderniserats. I boken Filosofi som terapi utforskar idéhistoriker Josephine Selander och psykolog Gustav Jonsson hur filosofiska livsstrategier och kognitiva beteendeterapier som KBT och ACT kan samverka och ge oss nya insikter i eviga frågor.

— Självklart har våra problem och orosmoment skiftat kraftigt över tid och beroende på var man bor, och olikheter i behov och attityder har funnits och finns. Trots det, tror vi att det finns frågor, tankar och svårigheter som är återkommande för oss människor, säger Gustav Jonsson. 

Att utforska hur stoikerna hanterade obekväma känslor, prova Nietzsches idéer om att växla perspektiv och göra buddhistiska meditationer kan ha en terapeutisk funktion än idag när livet är svårt. Filosofi som terapi erbjuder ett smörgåsbord med olika tankar och verktyg, för att förhoppningsvis kunna hantera livets med- och motgångar, samtidigt som läsaren får flera perspektiv för att förstå sig själv, sina reaktioner och sådant som man tampas med. Det finns inga entydiga svar, men med filosofiska perspektiv och praktiska psykologiska strategier, som kanske är nya för läsaren, kan man pröva att ta sig an livet på nya, mer hjälpsamma sätt.

– Vi har inte för avsikt att påstå vare sig att de existentiella frågorna är oförändrade sedan tvåtusen år eller att filosofi och psykoterapi fungerar på exakt samma vis. Vi tror också att man med praktiska tekniker från de här två kanske till synes olika områdena – filosofi och psykoterapi – kan bli lite bättre rustad att just hantera när livet känns knepigt, säger Josephine Selander.

Josephine Selander och Gustav Jonsson kommer från olika håll och kombinerar i denna boken sina respektive kunskaper och erfarenheter. Josephine har haft huvudansvar för delarna om filosofi och en bit om ACT. Gustav har haft ansvar för delarna om psykologi, KBT, forskning och också lite ACT.

"Vad gör du när livet skaver? När jobbiga känslor tar överhanden? Eller när du undrar vad som är meningen med allt? Var och en av oss har en bunt tekniker för att hantera det där bökiga i livet. En del tekniker funkar utmärkt. Andra lindrar det besvärliga för en stund, bara för att skjuta fram problemet i tiden. Men hur ska vi veta vilka av våra mentala verktyg som faktiskt stödjer oss i livet?"   — ur boken 

Josephine Selander doktorerar i idéhistoria med inriktning på hur buddistiska tankar kom att implementeras inom psykologin. Hon har grundat Nordiska Yogainstitutet och utbildat flera hundra yogalärare. Josephine har skrivit flera böcker om yoga, senast Yoga & ACT.

Gustav Jonsson är legitimerad psykolog med inriktning mot KBT. Han är också instruktör och utbildare vid Nordiska Yogainstitutet.

 

Boken utkommer den 11 oktober 2019. 

 


Om Roos & Tegnér

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. När vi beskriver oss själva använder vi ofta ord som personliga, flexibla, utmanade och moderna. Våra författare är spridda över Sverige och våra utgivningsområden är främst trädgård, affärslitteratur, resor, pyskologi, ekonomi, inredning, personlig utveckling, biografier och humor.

Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén