2020-09-23 06:21Pressmeddelande

Ny bok undersöker innovationsförsök i välfärden

Bokomslag: På jakt efter en innovativ välfärd Bokomslag: På jakt efter en innovativ välfärd

Social impact bonds, eller sociala utfallskontrakt, har spridits världen över sedan lanseringen 2010 – och lovar att lösa några av vår tids mest komplexa samhällsproblem. I reportageboken På jakt efter en innovativ välfärd undersöker journalist Maria Widehed och fotograf Jenny Leyman om modellen kan vara en del av lösningen på de nordiska välfärdssystemens enorma utmaningar.

— Vi är mitt uppe i en världsomspännande revolution av hur vi hanterar angelägna samhällsutmaningar, där sociala investeringar förändrar landskapet. Och där sociala utfallskontrakt anses ha potential att bli ett av de viktigaste verktygen i ett fundamentalt skifte kring hur välfärden struktureras, säger Maria Widehed.

Sociala utfallskontrakt har kallats för ”the hottest idea in social service provision” i New York Times och har under de senaste tio åren blivit en av de snabbast växande sociala investeringsinnovationerna. De är en form av utfallsbaserade finansieringsavtal mellan idéburen, offentlig och privat sektor. De beskrivs ofta som ett verktyg för att främja innovation och mätbar samhällseffekt i välfärden – och som ett sätt att hitta nya vägar till att finansiera preventiva insatser.

I den här boken får vi möta de nordiska pionjärer som haft modet att bryta ny mark i det offentliga, som använt kontrakten för att tackla arbetslöshet, avhopp från skolan, sjukfrånvaro och flyktingströmmar. De berättar om finansiering, behovet av kunskapshubbar, effektmätning och bromsklossar. Och mycket mer. Boken ger en global utblick, men handlar främst om hur social impact bonds använts i Norden och vad som krävs för en väg framåt. 

Bland de intervjuade märks exempelvis Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Johan H. Andresen, ägare av den norska investeringskoncernen Ferd, Tomas Bokström, projektledare på Rise Social and Health Impact Center, Jannik Tharben Hansen, investeringschef på danska Den Sociale Kapitalfond och Mika Pykkö, chef på finska Centre of expertise of impact investment.

"I en tid med enorma utmaningar i att lösa arbetslöshet, ohälsa, bostadsbrist, kriminalitet och segregation kan kanske kontrakten gå i bräschen för bättre samarbeten, större ansvarstagande och mer noggrant definierade mål. Med ett tydligare fokus på resultat och mätbar samhällsnytta som den allra största vinsten. Kanske kan kontrakten förebygga stuprörstänkandet – och öppna dörrarna för en gemensam jakt efter en innovativ välfärd."
— ur boken.

Maria Widehed är en Malmöbaserad journalist med flerårig erfarenhet som försvars- och näringslivsskribent. Hon skriver regelbundet för såväl dagspress som facktidningar och magasin – ofta med Skåne som utgångspunkt. I portfolion finns uppdragsgivare som DN, HD och Sydsvenskan, Filter, Officerstidningen och Försvarbart.

Jenny Leyman arbetar sedan 17 år tillbaka som frilansfotograf med Malmö som bas. Under flera år har hon fotograferat Skånes näringsliv för Sydsvenskan, samt varit fotograf för DN:s satsning Global Utveckling. Hon jobbar för företag i regionen samt för magasin och dagspress. Jenny Leyman har även arbetat med ett flertal böcker och egna projekt.

 

Fakta: Så funkar sociala utfallskontrakt

Kontrakten har sedan starten formulerats på en mängd olika sätt, men beskrivs oftast som ett finansiellt verktyg som utgår från en modell med tre kärnparter: en utförare, en investerare och offentlig sektor. Utföraren – ofta en social entreprenör – har en ny idé och metod för hur ett socialt problem kan lösas, men har inte kapitalet. Samtidigt utgör samhällsproblemet en stor kostnad för offentlig sektor, som är villig att betala för att minska denna kostnad – men har svårt att frigöra pengar för preventiva insatser och vill heller inte ta risken om den nya metoden inte lyckas. Då kan en privat investerare, som är villig att bära risken för projektet, gå in och investera i insatsen. Återbetalning till finansiären är direkt kopplad till förbättrade sociala och samhällsekonomiska resultat. Om de överenskomna målen inte uppnås, förlorar investeraren sitt kapital och offentlig sektor betalar inte för misslyckandet. Om projektet faller väl ut sparar offentlig sektor skattepengar på reaktiva åtgärder och investeraren betalas.

 

Boken utkommer den 25 september 2020. 

 


Om Roos & Tegnér

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. När vi beskriver oss själva använder vi ofta ord som personliga, flexibla, utmanade och moderna. Våra författare är spridda över Sverige och våra utgivningsområden är främst trädgård, affärslitteratur, resor, pyskologi, ekonomi, inredning, personlig utveckling, biografier och humor.

Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén