2019-12-05 12:00Pressmeddelande

Ny etnologisk avhandling om svensk hiphop

Omslag till boken Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner.Omslag till boken Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner.

En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker musikskapande processer i svensk hiphop. I fokus är klubb-DJs, battlerap och musikläger för tonårstjejer. Intervjuas i studien gör bland andra artisterna Cleo och Silvana Imam.

– Jag undersöker vad som krävs för att få erkännande att ägna sig åt hiphopmusik, en musikgenre som idag räknas som en av de största i världen.
Så beskriver forskaren och etnologen Andrea Dankić sin avhandling Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner, som försvaras den 13 december.

– Hiphop associeras ofta med föreställningar om autenticitet baserat både på hur musiken låter och skapas, och på utövarnas och publikens identitet. Avhandlingen fokuserar främst på kön, etnicitet, ras, klass och plats. Jag undersöker hur det praktiska musikskapandet samspelar med dessa sociala kategorier, och visar att båda är lika viktiga för utövarna att förhålla sig till, säger Dankić.

Två nyckelinsikter:

  1. Skapandet inom hiphop förhåller sig lika mycket till genrens konventioner när det gäller ljudbild och praktiskt utövande som till den etablerade föreställningen av hiphop som underdogens musik.
  2. Praktiskt musikskapande och olika identitetskategorier är lika viktiga referensramar för utövarna i deras musikskapande.

Bakgrund till studien:

Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner är Andrea Dankićs doktorsavhandling och bygger huvudsakligen på fältintervjuer och observationer med klubb-DJs, battlerappare och ledare och deltagare vid musikläger, under första halvan av 2010-talet.

Titel: Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner
ISBN: 978-91-87439-59-9
Utgivning: 6 dec 2019
Form: 205 sidor, inbunden, illustrerad, färg

 

Forskaren och etnologen Andrea Dankić

Andrea Dankićs

Andrea Dankićs

 

 Om Roos & Tegnér

Universus Academic Press är en del av Roos & Tegnér AB och arbetar med kvalificerad akademisk utgivning. Vår utgivning har en tydlig akademisk profil och vänder sig i första hand till de som är intresserade av aktuell forskning. Vi samarbetar med forskare i hela Sverige och ger ut antologier, avhandlingsserier, debattböcker, forskningsrapporter, kurslitteratur, tidskrifter, doktorsavhandlingar och skriftserier på alla språk.

Kontaktpersoner

Christer Isell
Förläggare
Christer Isell
Malin Tenghamn
Administration & Ekonomi
Malin Tenghamn