2021-03-10 08:00Pressmeddelande

Smutsigt spel i klimatdebatten avslöjas i ny bok

Klimatforskarna har länge varit eniga: Jordens klimat blir allt varmare och det beror nästan uteslutande på mänsklig aktivitet, inte minst genom förbränning av fossila bränslen. Men vissa tvivlar på detta, och det är ingen slump. I Maths Nilssons nya bok Spelet om klimatet beskrivs hur välorganiserade krafter, främst den mäktiga oljeindustrin, sedan slutet av 1980-talet agerat för att så tvivel om klimatforskarnas slutsatser för att skydda sina ekonomiska och ideologiska intressen.

— Debatten har varit infekterad alltsedan FN:s klimatpanel IPCC bildades 1988. Men det var först när filmen En obekväm sanning hade premiär år 2006 som klimatdebatten blev mer känd för den stora allmänheten. Filmen bidrog samtidigt till att fördjupa polariseringen än mer. Bland annat menade flera svenska professorer att det inte fanns några vetenskapliga belägg för larmen om klimathotet. Sedan dess har jag följt debatten och tittat närmare på ett otal av de argument som sägs motbevisa ”alarmismen”. I boken beskriver jag hur detta har gått till och hur mycket fakta som egentligen ligger bakom dessa klimathotsskeptiska åsikter, säger Maths Nilsson.

I Spelet om klimatet, med förord av Anders Wijkman och Martin Hedberg, får vi följa utvecklingen och de huvudsakliga aktörerna, både internationellt och i Sverige. Det är omskakande och fascinerande läsning som ger fake news en helt ny innebörd och dimension. I vad som utvecklats till ett smutsigt propagandakrig i gränslandet mellan vetenskap och politik har inga medel skytts för att misskreditera klimatvetenskapen. Skickligt iscensatta kampanjer med hjälp av självutnämnda experter och massiv spridning av falsk information i sociala medier är bara några exempel.

Maths Nilssons förhoppning med boken är att väcka tankar kring hur politisk polarisering, lobbyism, kritik mot etablissemanget och användandet av fake news påverkar hur svåra politiska beslut tas eller uteblir.

"Hämtar man sin information från sociala medier och utvalda bloggar är det lätt att få uppfattningen att det är några få modiga forskare som ensamma vågar stå upp mot IPCC och det övriga etablissemanget. Det är en väldigt skev bild av verkligheten. I själva verket är ‘motståndet’ både välorganiserat och välfinansierat."

"Ofta hörs argument om att de som protesterar mot IPCC:s slutsatser gör det i brist på intelligens, men det stämmer naturligtvis inte. Flera av Sveriges mest tongivande IPCC-kritiska debattörer har professorstitel. Det är förmodligen också en av anledningarna till att många är nyfikna på kritiken."

— ur boken.

Maths Nilsson är kemisten som vid sidan av sitt jobb inom läkemedelsbranschen skrivit ett flertal böcker, bland annat Tvivel: en bok om faktaförvirring (2017). På sin blogg mathsnilsson.se har han särskilt intresserat sig för hur vetenskap används i den allmänna samhällsdebatten, och då inte minst inom klimatområdet.

 

Boken släpps den 25 mars 2021. 


Om Polaris Fakta

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. När vi beskriver oss själva använder vi ofta ord som personliga, flexibla, utmanade och moderna. Våra författare är spridda över Sverige och våra utgivningsområden är främst trädgård, affärslitteratur, resor, pyskologi, ekonomi, inredning, personlig utveckling, biografier och humor.

Kontaktpersoner

Rebecca Törnroos
Presskontakt
Rebecca Törnroos