2019-10-04 05:20Pressmeddelande

Utan tvivel är chefen inte klok - Ny bok om vinsterna med ett proaktivt ledarskap

Att stanna upp och ta sig tid att reflektera är en av chefens viktigaste uppgifter – men som tenderar att slarvas bort i det dagliga surret. I Utan tvivel är chefen inte klok visar Henrik Szentes på vinsterna med att i ökad grad tänka efter före och gå från ett reaktivt till ett proaktivt ledarskap. Boken handlar också om de många balansakter och paradoxer som ledare ställs inför och stimulerar läsaren att reflektera över det egna ledarskapet. 

— Utifrån det jag lärt mig av forskningen och egna upplevelser menar jag att förmågan att reflektera är en av ledarens viktigaste färdigheter, och att reflektion är något ledare behöver ta sig tid till. Världen är komplex och ett alltför snabbt beslutsfattande gör att man riskerar att missa viktiga aspekter och perspektiv, med påföljden att ledarskapet blir händelsestyrt och reaktivt. Ibland behöver vi förstås agera snabbt för att gripa ett tillfälle innan dörren stängs, men även då behöver vi ägna en stund åt att tänka efter före, det vill säga eftersträva ett proaktivt ledarskap, säger Henrik Szentes.

Tage Danielsson, som visste att få saker är entydiga, Karl E. Weicks forskning om att mening och förståelse växer fram över tid, och Daniel Kahneman som visat att vi ofta fattar beslut baserat på våra första intryck, är tre viktiga inspirationskällor till den här boken. Att då och då ta en paus för att reflektera och få perspektiv, både själv och med andra, är en underskattad resurs. Det finns mycket att vinna på att i ökad grad lyfta frågor som: Varför gör vi så här, vilken väg ska vi gå, vad behöver vi veta, hur resonerar personalen, hur gör andra?

Med den här boken, och dess mix av egna upplevelser, forskning och tänkvärda citat och ordspråk, vill Henrik Szentes inspirera chefer att i ökad grad reflektera och gå mot ett proaktivt ledarskap. Vi får då utrymme att förstå och skapa mening av det som sker vilket leder till bättre beslut och mer kreativa lösningar. Boken ger också food for thought kring ett antal av ledarskapets paradoxer, där beslut måste fattas trots motstridiga krav, förväntningar och förutsättningar.

"För att lyckas med ditt uppdrag som ledare behöver du vara lyhörd för vad som pågår i organisationen. Ofta är medarbetare specialister på sina respektive områden, och det finns därför all anledning att följa deras rekommendationer i specifika situationer. Förhoppningsvis har du även engagerat dem i arbetet med att utveckla organisationens strategi och mål. Det verkar alltså klokt att både leda och följa på en gång, trots att det kan kännas svårt att kombinera dessa uppgifter."   — ur boken  

Henrik Szentes är företagare och forskare med mångårig erfarenhet som ledare och rådgivare i olika branscher och sammanhang. Sedan 2010 driver han eget konsultbolag med fokus på organisatoriska risker, samarbetsfrågor och beslutsfattande. Henrik, som har en doktorsexamen från 2016, är även en uppskattad lärare, föreläsare och moderator.  

 

Boken utkommer den 18 oktober 2019. 
  


Om Roos & Tegnér

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. När vi beskriver oss själva använder vi ofta ord som personliga, flexibla, utmanade och moderna. Våra författare är spridda över Sverige och våra utgivningsområden är främst trädgård, affärslitteratur, resor, pyskologi, ekonomi, inredning, personlig utveckling, biografier och humor.

Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén